www.labarana.com

rainbow

Archive for the ‘Del poble’ Category

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DE SETEMBRE


PLE NÚMERONOU
(27-SETEMBRE-2012)
ORDINARI


Fent ús de lesatribucions que em confereix l’art. 21 genc) en relacióamb el 46, que complementàriament s’aplica, de la vigent Llei 7/85 reguladora deles bases de règim local, convoque a vostè ala sessió ordinària que s’ha de celebrar el Ajuntament Ple, el dia VINT-I-SET dels corrents (DIJOUS) aLES 20 HORES (8DE LA VESPRADA) al Saló de Sessions d’aquestacasa consistorial, per a tractar dels assumptes que mésavall s’indiquen, la qual documentació queda a disposició de vostè a partir d’aquesta data.
ORDRE DEL DIA
1. Proposta d’aprovació de l’acta deles sessions número 7 i 8, corresponents al 28 de juny de 2012 i 26 juliol 2012, respectivament.
URBANISME
2. Proposta d’aprovació de l’Ordenança de Declaració Responsable en matèria d’activitats.
MOCIONS GRUPS POLÍTICS
3. Moció del Grup Municipal del BlocCompromís, sobre modificacióLlei de Bases de Règim Local.
4. Moció del RegidorNo Adscrit D.Carles Albert, sobre les retallades anunciades pel Presidentdel Govern.
5. Moció del Grup Municipal de UxV,sobre reprovació de l’Alcaldessa per ús indegut de vehicles oficials.
ASSUMPTES D’URGÈNCIA
6. Declaració de caducitat de l’agent urbanitzador UDE-1 i UDE-3, inici d’expedient i suspensióde termini.
7. Proposta d’aprovaciódefinitiva de l’Ordenança de domini públic.
CONTROL ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ
8. Informes i comunicats.
9. Precs i preguntes.
Carcaixent,24 setembre 2012

                                                               L’Alcaldessa,

Més Informació

BLOC-COMPROMÍS ES MOBILITZA AMB LA CAMPANYA #EXPLIQUEMCORREUS

El poble de Carcaixent està molt preocupat per la gestió municipal, i Bloc-Compromís demana transparència en les dades i ofereix informació a la ciutadania. La compra i demolició de l’edifici de Correus, amb un cost de 750.000€ de diners públics ha disparat les preguntes: Per què es realitza aquesta operació? Quin és l’objectiu? A qui li molestava l’edifici de Correus on estava? Què li costa això al poble? Quina és la finalitat? I, sobretot: era necessari gastar tots eixos diners per a fer una plaça justament en el moment més dur de la crisi econòmica?

El col·lectiu Bloc-Compromís, que ha votat reiteradament en contra en les comissions i els plenaris en què s’ha tractat aquesta actuació purament estètica, ha engegat la campanya informativa #ExpliquemCorreus per donar resposta als interrogants que es planteja la gent.

Aquest dimarts, més d’un miler de persones es van acostar ja als punts d’informació instal·lats al Mercat municipal i a la plaça de Correus per a interessar-se per la polèmica generada al voltant de Correus i rebre respostes de primera mà. Els punts d’informació continuen dimecres i dijous per la vesprada (a partir de les 18h) a la plaça de Correus, i desembocaran divendres a les 20h en un acte públic a l’Auditori de les Dominiques de Carcaixent, obert a la participació i a les preguntes que vulguen plantejar els veïns.

Bloc-Compromís ha imprès més de 6.000 còpies d’un número especial de la revista InfoBloc monogràfic sobre el tema de Correus, que ja es pot descarregar també des d’Internet a l’adreça:  http://issuu.com/bloccarcaixent/docs/infobloc_setembre_def. També la xarxa bull d’activitat informativa, amb apunts informatius, respostes, comparticions o retuits mitjançant la pàgina web del col·lectiu (http://www.bloccarcaixent.com) i els perfils de Facebook i Twitter, on es pot seguir fàcilment gràcies al hashtag (etiqueta) #ExpliquemCorreus. Durant la primera jornada de la campanya, les xarxes socials acumularen vora 300 interaccions.

Tot plegat, una bona mostra de l’interés popular que suscita l’obra innecessària de compra i demolició de Correus, que tindrà un cost per a les arques municipals de més de 400.000 euros.

Més Informació

CAMPANYA INFORMATIVA SOBRE LA COMPRA I DEMOLICIÓ DE L’EDIFICI DE CORREUS

Bloc-Compromís Carcaixent realitzarà, de l’11 al 14 de setembre, una campanya informativa dirigida a tots els ciutadans de Carcaixent sobre la compra i enderrocament de l’edifici de Correus, que té un pressupost superior als 700.0000 euros. La campanya reforça la intensa activitat explicativa desplegada per esta formació durant els últims mesos, i que va desembocar dies enrere en la petició per registre d’entrada de l’Ajuntament d’un debat públic amb l’alcaldessa de la ciutat, Lola Botella. L’objectiu del debat és fomentar la transparència, contrastar dades davant la ciutadania i desmentir el “cost zero” que, segons ella, tindrà l’operació. Bloc-Compromís, de la seua banda, manté que el cost per als carcaixentins d’esta actuació és de més de 400.000 euros.

 

Al llarg de la setmana, s’instal·laran punts d’informació en el Mercat i en la zona de Correus, on els 6 regidors que la coalició té a l’Ajuntament de Carcaixent, així com la resta de membres del col·lectiu, repartiran una edició especial de l’InfoBloc per tractar de resoldre moltes de les preguntes que es fa el veïnat sobre Correus: per què tiren l’edifici de Correus? Quant costarà l’obra? Quan li costarà al poble de Carcaixent? Què van a fer allí una vegada enderrocat l’edifici? En què s’haguera gastat eixos diners Bloc-Compromís?
A més el divendres, 14 de setembre a l’Auditori municipal, a partir de les 20.00 h, tindrà lloc un acte informatiu, obert a tots els veïns que vulguen assistir-hi, on s’explicarà tot el procés seguit fins a dia de hui en este expedient, i es resoldran els dubtes que el públic plantege sobre esta actuació tan polèmica com innecessària.
Estos són els actes de la campanya informativa de Bloc-Compromís Carcaixent:
Dimarts, 11 de setembre – matí: punt d’informació al Mercat municipal
Dimarts, 11 de setembre – vesprada: punt d’informació a la zona Correus
Dimecres, 12 de setembre – vesprada: punt d’informació a la zona Correus
Dijous, 13 de setembre – vesprada: punt d’informació a la zona Correus
Divendres, 14 de setembre – 20.00 h: acte informatiu a l’Auditori municipal
La compra de l’edifici de Correus i la seua posterior demolició, juntament amb el condicionament del solar, va ser aprovada la legislatura anterior, amb la majoria absoluta de l’equip de govern del PP i els vots en contra de Bloc-Compromís.
Per a Bloc-Compromís esta obra no és una actuació en absolut prioritària en temps de crisi i amb l’elevada taxa d’atur de la ciutat, ja que el principal objectiu que persegueix és la millora estètica de la plaça del Convent. A més és una mostra més de la irresponsabilitat de la gestió de l’equip de govern (PP-PSD), amb unes finances municipals enfonsades i sense tenir assegurat el finançament total de l’obra.

Més Informació

REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE CORREUS

Més Informació

¿ L’ALCALDESSA DE CARCAIXENT “TÉ LAPSUS DE MEMÒRIA” ?


Les declaracions de l’alcaldessa de Carcaixent acusant el BLOC de mentir en relació a les ajudes del Ruralter són extremadament preocupants pel seu contingut i per qui les fa.
Amb l’objectiu de defendre la compra i enderrocament de l’edifici de Correus, la Sra. Botella adjudica al BLOC i al seu portaveu unes critiques a una sèrie d’inversions sobre les que no ens estem pronunciant ja siguen pagades amb càrrec al fons Ruralter (obertura de Joan XXIII) o pagades per altres vies (Institut, Centre de Dia, Centre de Majors, aparcament de Renfe, etc).
En segon lloc, resulta sorprenent que l’alcaldessa diga que “el BLOC intenta confondre a la ciutadania quan demanem un altre tipus d’actuació, i que els fons Ruralter sols poden gastar-se en millores de tipus estètic i paisatgístic en entorns urbans”. Algú hauria de demanar-li prudència a la Sra. Botella i recordar-li que les bases del Ruralter (DOCV de 12 de gener de 2010), a més d’actuacions en matèria paisatgística, permeten als ajuntaments la possibilitat d’invertir en matèria de turisme rural, i de prestació de serveis bàsics per a l’economia i la població.
En tercer lloc sembla una broma que l’alcadessa demane ara (7 de setembre) un debat públic quan fa una setmana que té damunt la taula una petició del BLOC de debat, presentada en el Registre General de l’Ajuntament, sobre la que a hores d’ara no sabem res. S’ha oblidat la Sra. Botella d’esta petició del BLOC? O a cas la ignora i amb la seua proposta intenta confondre a la ciutadania? Si realment la Sra. Botella té interès en debatre, des del BLOC li anunciem que no tenim cap problema: acceptem el debat que ella planteja, quan ella vulga, en el “mitjà de comunicació públic”que ella demana i vulga, tot i que entenen que seria millor per a la població fer-lo davant la ciutadania.
Preocupant és també que la Sra. Botella diga que la compra de la casa del carrer Sant Antoni (pel qual l’ajuntament va pagar 300.000 euros) es va realitzar directament per l’ajuntament i no té res a veure amb el Ruralter. No sabem perquè la Sra. Botella s’atreveix a fer esta afirmació quan hi ha
– Un informe de l’interventor municipal on consta que hi ha fons per pagar la casa i que es fa amb càrrec a la subvenció de la conselleria d’Agricultura (data informe 20/10/2009).
– La factura nº 2921/09 de 25 de novembre de 2009 per 300.000 euros, de compra de la casa.
– La memòria de l’arquitecte municipal, d’octubre del 2011, on s’especifica que el projecte en un primer moment incloïa la compra de la casa del carrer Sant Antoni nº 121, i que ara es modifica el projecte per deixar fora la casa.
– La proposta d’alcaldia de 27 d’octubre de 2011, on consta que la compra de la casa forma part del Ruralter.
– El dictamen de la comissió informativa d’Hisenda de 27 d’octubre de 2011 segons el qual s’ha de traure del Ruralter la compra de casa del carrer Sant Antoni per la impossibilitat de poder dur a terme l’obertura del vial projectat.
– L’informe de l’interventor municipal, de 27 d’octubre de 2011, en el que s’indica que no es podrà cobrar la subvenció corresponent sinó s’elimina de la sol·licitud de cobrament al Ruralter, entre altres conceptes ja justificats, la compra de la casa del carrer Sant Antoni, i per tant s’ha de substituir esta actuació per una altra.
Si estan tots estos documents, com pot manifestar la Sra Botella que la compra de la casa no tenia res a veure amb el Ruralter i que es va realitzar directament per l’ajuntament?
Finalment, la Sra Botella insisteix en el fet que la compra i demolició de correus es realitzaran sense cap cost per als ciutadans. Novament hi ha documents, de la Intervenció municipal que deixen clar que la inclusió d’esta actuació en el projecte del Ruralter, per cobrar la subvenció és a canvi de traure de la sol·licitud de subvenció una sèrie d’actuacions ja fetes i pagades (entre elles la compra de la casa), el cost de les qual (367.963 euros) s’ha de suportar per l’ajuntament. Després d’estos canvalatxes, efectivament Sra. Botella, la compra de la casa, en estos moments, ja ha eixit del Ruralter, però a canvi el poble de Carcaixent ha hagut d’assumir el seu cost.
A la vista de tot açò, està clar que La Sra Botella  o bé té “lapsus de memòria” en relació a documents i acords municipals fonamentals en este expedient (que té a la seua disposició en tant que és la màxima autoritat municipal) i fins i tot en relació a les seues pròpies propostes. O pel contrari falta a la veritat intencionadament, per tal de continuar mantenint una versió sense fonaments, tal i com es pot comprovar en els diferents documents oficials. I este comportament podria entendre’s si es tractara d’una persona sense relació amb la gestió municipal; però tractant-se de l’alcaldessa de Carcaixent la veritat és que hi ha motius per estar preocupats, en tant que ens mostren que Carcaixent està governada per una persona que no té escrúpols en canviar la realitat per tal de dissimular totes les improvisacions i els canvis haguts en la gestió del Ruralter i justificar una despesa no compartida pels grups polítics de l’oposició i una part important de la població.

Més Informació

PP-PSD TIREN BALONS FORA PER DEFENDRE’S DE LA CRÍTICA DE FALTA D’INVERSIONS CONTRA INUNDACIONS

BLOC-Compromís lamenta la resposta del govern municipal a la petició d’actuacions per evitar les inundacions recurrents en determinades zones del casc urbà de Carcaixent.
Els arguments donats per l’equip de govern intenten desviar l’atenció del problema real: la repetició, any rere any, d’inundacions en les zones de Vidal Canet-Santa Bàrbera, la Pau-Francesc Pons o Marqués de Campo-Joanot Martorell, així com la falta d’inversions en estes zones.
PP i PSD, per defendre’s de la crítica, tiren mà de les obres fetes en el barranc de Vilella i en el barranc de Gaianes, dos obres que en res afecten a les zones per a les que BLOC-Compromís reclama l’atenció. Estes dos canalitzacions eren indefugibles, en tant que eren condicions necessàries per a poder urbanitzar els sector Apotecari Bodí i Gaianes, respectivament, i es van fer perquè en cas contrari la urbanització era inviable.
Respondre amb estes actuacions és la prova més clara de que la crítica i petició del BLOC-Compromís és encertada. Perquè malgrat el rosari d’inversions de què presumeixen PP i PSD, la realitat és molt contundent: enguany, a l’igual que els anys anteriors, la pluja de final d’estiu ha provocat inundacions en Vidal Canet-Sant Bàrbera, o en la Pau-Francesc Pons, una inundació ésta última que haguera pogut evitar-se si haguera estat feta la connexió del barranc de Sant Antoni amb el nou tram del barranc de Gaianes.
Si PP-PSD volen recórrer a totes les obres de les últimes dècades per dir que l’ajuntament ha actuat poden fer-ho, però al final el balanç serà el mateix. En les zones de sempre el problema continua, perquè ahí justament no s’ha fet res.
De la mateixa manera, no es pot oblidar que en algun punts el desaigüe ha funcionat amb molta lentitud per la brutícia acumulada. El simple baldeig aplicat en el mes d’agost , en tant que no ha anat acompanyat de neteja d’albellons i de boques de clavegueram, s’ha mostrat una despesa inútil i insuficient i no ha ajudat en res a l’evacuació de les aigües, tal i com hem pogut comprovar.
Per tant, des de BLOC-Compromís reiterem la necessitat de programar una sèrie d’actuacions en els punts crítics del casc antic, per a que allò que alguns consideren normal després de moltes dècades deixe de ser un problema per als veïns. I això ha de fer-se amb la col·laboració d’altres administracions, que hauran de modificar la finalitat de les seues línies d’ajuda per atendre les necessitats reals de la població.

Més Informació

BLOC COMPROMÍS LAMENTA L’ABANDÓ DE LA WEB MUNICIPAL DE CARCAIXENT


Bloc-Compromís de Carcaixent lamenta el poc ús que fa l’Ajuntament de Carcaixent de la web municipal en particular, i de les noves tecnologies en general, condemnant l’administració local a continuar usant mètodes del segle passat per relacionar-se amb la ciutadania.
“Qualsevol persona que entre a la web municipal pot comprovar que només s’actualitza amb allò a què obliga estrictament la llei –ofertes laborals i contractacions- . La darrera notícia que hi ha penjada és de finals de juny, de manera que no hi ha cap referència a un problema que ha alarmat bastant la ciutadania, com és el de la qualitat de l’aigua potable”, afirma Paco Salom, portaveu del Bloc.
“Hem comentat diverses vegades aquest tema amb alguns dels regidors de l’equip de govern que s’excusen en el fet que la treballadora que s’encarregava de l’àrea de comunicació (notes de premsa, manteniment de la web, revista municipal…) ja no hi és. Tot i això, ens resulta poc creïble que hagen sigut incapaços de trobar d’entre tota la plantilla municipal cap treballador que puga penjar a la web, per exemple, els bans municipals.”
“A més, els problemes amb l’administració electrònica continuen sense solventar-se, de manera que no s’està rendibilitzant la inversió feta, i el que és pitjor, continua obligant-se els ciutadans a acudir personalment al registre general, en horari laboral, per presentar qualsevol tipus d’instància o escrit, tal i com es feia al segle XIX”, continua Paco Salom.
Des de Bloc-Compromís afirmen que, tal i com ja van fer l’any passat, demanaran novament en el ple que l’Ajuntament de Carcaixent es pose al dia amb les noves tecnologies i obriga perfils oficial a les xarxes socials més utilitzades (facebook, twitter…).
“Totes les administracions tenen una certa presència a la xarxa, la qual cosa millora la seua relació amb la ciutadania i pot ser molt útil en casos d’emergència, com ara inundacions, el risc de les quals augmenta ara que arriba la tardor. L’any passat presentàrem diverses peticions en aquest sentit i tot que se’ns va dir per part de l’equip de govern que compartien la conveniència d’aquestes actuacions, continuem igual que en aquell moment, i la prova la tenim en l’absència d’informació sobre l’estat de l’aigua potable i l’evolució de les actuacions per tornar a la normalitat”.

Més Informació

BLOC-COMPROMÍS DEMANA ACTUACIONS CONTRA LES INUNDACIONS EN EL CASC URBÀ


La tronada d’ahir dijous, que va descarregar 110 litres per metre quadrat a Carcaixent en només 2 hores,  provocà que una vegada més l’aigua correra per damunt les voreres, i que fins i tot passejara les plantes baixes en algunes zones del casc urbà. I és que, novament, la xarxa de clavegueram no va poder evacuar tota l’aigua amb normalitat.

Per a BLOC-Compromís (a diferència del que manifestaren anit alguns dels membres de l’equip de govern) esta situació no ha de considerar-se “normal”, per molt que es repetisca any rere any, ja que és la falta d’actuació de les administracions el que provoca que, cada tardor, els habitants de Carcaixent estiguen amb l’ai al cor quan s’ennegreix el cel.
“Des de Bloc-Compromís venim reclamant actuacions per baix de la “cota zero” des de fa anys, és a dir, actuacions a nivell de clavegueram i de la xarxa de col·lectors, però sembla que mai és el moment”, afirma Paco Salom. “Per a  les administracions sempre hi ha altres coses que semblen més importants, suposem que per ser més vistoses i de major rendibilitat electoral. I al final, allò que realment podria resultar un benefici per a la població, perquè evitaria inundacions puntuals i danys en les cases, sempre queda per a un altre moment”.
Per a BLOC-Compromís no hauria de passar un sol dia més sense que l’ajuntament elaborara un pla d’actuacions per tal d’anar solucionant els problemes d’inundació en determinades zones del nucli urbà, com ara Cogullada, la zona dels carrers la Pau i Bonaire i les avingudes. “Som conscients que l’ajuntament no té els suficients recursos per mamprendre en solitari aquestes actuacions, per tant hem d’exigir també a les administracions superiors que invertisquen en el que toca. No pot ser que la Generalitat subvencione places i fonts i que no hi haja partides per a la renovació de clavegueram, ni tampoc que una de les primeres actuacions del govern de Rajoy fóra paralitzar el pla contra inundacions de la Ribera”, continua Salom.
“El que passà ahir va ser un avís del que pot passar en les properes setmanes, i a les persones afectades no se’ls pot dir en cap cas que el que van viure anit és normal, i que s’aguanten veient any rere any com l’aigua els entra en casa. Hui hi havia matalassos eixugant-se en el carrer de Santa Bàrbara, i això mai pot ser normal. És necessari que d’una vegada per totes, per exemple, entre el funcionament el desviament del barranc de Sant Antoni, que evitaria les inundacions en el carrer la Pau i en Francesc Pons. No entenem que, estant feta l’obra, no s’acabe la connexió pendent.”
De la mateixa manera, anit es va evidenciar novament la falta de mitjans en la policia local, amb solament 3 agents en el torn nocturn (als que es va afegir un policia que va allargar la seua jornada laboral). “Per molt que s’esforçaren, quatre persones no poden atendre adequadament les nombroses incidències que s’originen amb la inundació dels carrers. Arroseguem des de fa anys un problema amb la dotació de personal de la policia local, però estant com estàvem en alerta taronja, la dotació de personal va ser clarament insuficient”, i així ho han manifestat els veïns dels barris afectats.

Més Informació

L’AJUDA RURALTER PER PAGAR CORREUS COSTARÀ A CARCAIXENT MÉS DE 400.000 €

El Grup Municipal Bloc-Compromís de Carcaixent va presentar ahir dia 29, per registre d’entrada de l’Ajuntament, una petició formal a la Sra. Alcaldessa, Lola Botella, per mantindre un debat a l’Auditori de les Dominiques.
“Davant el silenci de la Sra. Botella, després que li férem la proposta a través dels mitjans de comunicació, de fer un debat per explicar el tema de Correus, hem decidit demanar-ho formalment”, explica Paco Salom, portaveu del Grup Municipal.
Recordem que la Sra Alcaldessa va dir a alguns mitjans de comunicació que estava disposada a anar casa per casa per explicar els ciutadans el cost zero que, sempre segons ella i el seu equip, tindrà l’obra de correus. Bloc Compromís es va oferir a estalviar-li molt de temps a la Sra. Botella i fer un debat, retransmés per Internet i comentat a les xarxes socials, i així poder donar les dades a tots els ciutadans en poc de temps.
“Com li hem dit a la Sra. Botella en l’escrit, si ella està segura que el que diu és cert, no tindrà cap inconvenient a comparèixer davant la ciutadania, a qui li ha de retre totes les explicacions que siguen necessàries”, afirma Salom. “Com que nosaltres tenim clar que això del cost zero és una mentida més de la Sra. Alcaldessa i del seu equip, no tenim cap problema a fer-ho, i amb la seua presència o sense ella, el nostre deure és aclarir els dubtes dels ciutadans i informar-los per no deixar que els manipulen amb mentides i dades incompletes o sesgades”. Sense entrar en molts detalls, i sols per començar, l’IVA de la demolició i de la urbanització de la Plaça del Caprixet de Botella, aproximadament 28.000€, han d’eixir de fons propis que l’Ajuntament no té en aquest moment. I el mateix es pot dir d’altres impostos relacionats amb la compra”.
Entre unes coses i altres, al final el cost per a l’Ajuntament d’aquest desficaci (que ja no té marxa arrere, perquè el cost encara serà major si el projecte no es porta a cap), serà com a mínim de 400.000 €, i així ho va fer constar l’interventor municipal en el seu informe d’octubre passat. Això sense comptar que l’Ajuntament, a causa dels retards en el cobrament de la subvenció, ha hagut de refinançar préstecs i per tant augmentar el pagament d’interessos”.
“Cal recordar -explica Salom- que en principi la subvenció no contemplava l’actuació completa de Correus, i si l’obertura del carrer Sant Antoni. I amb eixe fi es va comprar, amb càrrec al Ruralter, la casa que hui ocupa Protecció Civil. Eixa actuació finalment es va frustrar i amb presses i corregudes es va incorporar el projecte de Correus. Així la compra de casa, una vegada feta, va haver de retirar-se del ruralter, quedava fora de la subvenció i es van haver d’assumir amb fons propis els més de 300.000 € que calia pagar per la compra de la casa, que ja s’havia formalitzat, més els interessos de l’operació. Cost zero? No senyora Botella: un cost prou per damunt de les nostres possibilitats!”, conclou Salom.

Més Informació

PACO SALOM REPTA A L’ALCALDESSA A UN DEBAT PÚBLIC SOBRE EL DESFICACI DE CORREUS


Carcaixent 23.08.2012. En octubre de 2011, l’actual equip de govern de Carcaixent (PP-PSD) va aprovar en solitari una acció d’envergadura: la compra i enderroc de l’edifici de Correus. L’objectiu, diuen ara, era construir un aparcament subterrani, però com que no n’hi ha diners per a fer-ho, es queda en demolició de l’edifici i una mínima actuació per deixar-ho com una zona peatonal, ampliant la plaça ja existent. El cost subvencionat de l’operació mitjançant el programa Ruralter, supera els 700.000 euros, però a més hi ha els diners que s’han de pagar amb recursos propis en concepte d’impostos o d’inversions que s’han hagut de traure del Ruralter. Ni la crisi generalitzada ni els greus problemes de deute i d’atur que pateixen l’Ajuntament i els veïns han impedit que aquesta absurda operació tire endavant.
Lola Botella, en declaracions a la premsa, ha insistit en el “cost zero” que tindrà per a les arques municipals aquesta operació i s’ha oferit a anar “casa per casa” per explicar la “viabilitat del projecte”. “L’alcaldessa sap que menteix, una vegada més, i estem disposats a demostrar-ho”, afirma el portaveu de Bloc-Compromís de Carcaixent, Paco Salom, que llança la proposta següent: “Com que el tema és molt important per a la ciutadania, i s’ha de donar tota la informació possible perquè la gent conega la veritat, millor que llençar un farol  amb la visita a totes i cadascuna de les cases del poble (li ocuparia a Lola Botella més de mil hores i no ens podem permetre que l’alcaldessa abandone la feina a l’Ajuntament durant 6 mesos), li oferim una possibilitat més senzilla: convocar un debat públic el dia que vulga al teatre Don Enrique o al magatzem de Ribera, un debat que es podria retransmetre també en directe per Internet (amb vídeo i també per Facebook i Twitter) per arribar al màxim de ciutadans possibles d’una sola vegada. Amb dues hores seria suficient.” “Som conscients que l’actuació en Correus és ja un fet inevitable, perquè si no caldria tornar la totalitat del projecte, superior a 1’7 milions d’euros que l’Ajuntament no té. Però el que no anem a consentir és que la Sra. Botella continue mentint a la ciutadania per portar endavant els seus capritxets personals, tals com tombar Correus o la construcció de l’aulari fantasma de la zona de Gaianes, que va costar 1 milió d’euros i és un esquelet que no serveix absolutament per a res”, afirma Paco Salom.
“Els veïns de Carcaixent estem realment farts d’aquesta manera d’actuar: negar les evidències i tirar els diners en fer places, fonts, jardins i projectes faraònics que després no podem mantindre ni acabar. Volem inversions en activitat productiva, que creen faena per a la gent del poble i que resolguen de veritat els greus problemes de tresoreria del consistori”, afirma Salom. “Sabem que amb els diners del Ruralter no es pot fer programes d’ocupació, perquè són per a modificació del paisatge, però la part que ha d’assumir l’ajuntament sí que es poden atendre altres prioritats. Algú hauria de tindre un poc de sentit comú en l’equip de govern del PP i fer veure que de vegades les ajudes costen massa cares al ciutadans, de manera que no haguera sigut un disbarat fins i tot renunciar a elles (com han fet ens alguns pobles), si amb això no malbaratem recursos públics”.

Més Informació

You are currently browsing the archives for the Del poble category.